Op het moment dat je opvang gaat zoeken voor je kindje, maak je veelal een keuze tussen een regulier kinderdagverblijf of een gastouder. Ik zal hieronder wat redenen beschrijven waarom je voor gastouderopvang zou kunnen kiezen:

Voordelen ‘De Speelborch’

 • Veel persoonlijke aandacht:  Uw kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Doordat de groepen op ‘De Speelborch’ aanzienlijk kleiner zijn dan op de meeste kinderdagverblijven heb ik meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan ik als gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de talenten van uw kind. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
 • Samen spelen en ontdekken:   Uw kind komt al vroeg met andere kinderen in contact. De groep bestaat uit maximaal 3 a 4 kinderen. Op deze manier kan uw kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Er is ruimte om je even terug te trekken of iets voor jezelf te doen. Ik zal het ‘samen spelen’ stimuleren door op een dag verschillende activiteiten en spelletjes te organiseren die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.
 • Veilige, gezonde goedgekeurde woning:   De kinderen spelen in de huiskamer en in de ruime tuin, en kunnen slapen in een apart voor de kinderen ingericht slaapkamertje. Mijn woning is goedgekeurd door de GGD. Verder komt er minimaal eenmaal per jaar een medewerker van het gastouderbureau over de vloer om een Risico-inventarisatie te doen.Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind.
 • Gezellige vertrouwde omgeving:  Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Mijn doel is om opvang te bieden in een huiselijke omgeving die erg vertrouwd aanvoelt. Als een kind voor het eerst binnenkomt, streef ik ernaar dat het zich zo snel mogelijk vertrouwd voelt bij mij en de andere kinderen, en dat we een band opbouwen waar het kind zich prettig bij voelt. Anders dan in een kinderdagverblijf waar meerdere leidsters op een groep staan en uw kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft.
 • Een kind is meer op zijn gemak bij een gastouder:  Uit een recente studie van de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit betekent dat zij zich veiliger en meer ontspannen voelen en meer genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Conclusie van dit onderzoek is dat kinderen zich in de gastouderopvang beter voelen omdat de sensitiviteit van de gastouders hoger is, de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager zijn en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.
 • Professionele opvang:  Ik heb een diploma ‘Helpende zorg en welzijn’  en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Verder zijn mijn partner en ik,  volgens de richtlijnen, in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Voordeliger:  Omdat ik geregistreerd ben in het Landelijk register kinderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij gastouderopvang betaalt u niet tijdens mijn vakanties en eventuele ziekte.  Verder hoeft u geen dagdelen af te nemen, maar betaalt u per uur. U betaalt dus alleen de uren die u afneemt! Dit kan u als gezin al snel vele euro’s per jaar opleveren ten opzichte van andere opvangmogelijkheden.
 • Gastouderopvang is flexibel en geeft rust: We kunnen afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Omdat de groepen zo klein zijn kan ik heel goed inspelen op uw persoonlijke wensen. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind ’s avonds laten mee-eten is vaak in onderling overleg geen probleem. Ook als uw kind wat verhoging heeft of wat ziek is mag u uw kind, in onderling overleg, gewoon brengen. Zo hoeft u geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in uw gezin.

Verder:

 • Elk jaar in Januari krijgt u van mij een overzicht van door mij geplande vakanties. Omdat ik zelf schoolgaande kinderen heb zullen deze altijd vallen in de schoolvakanties. U kunt er voor kiezen om met het gastouderbureau afspraken te maken over vervanging.
 • Als ik dusdanig ziek ben dat ik goede opvang niet meer kan waarborgen laat ik dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. U kunt er ook weer voor kiezen om met het gastouderbureau afspraken te maken over vervanging bij ziekte.
 • Ik ben vanzelfsprekend  in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent gedrag). Verder zou ik zeggen:  kom langs en laat je gevoel spreken!